Stichting Bavel 10+

Beemd 10

4854 SC Bavel

KvK 20094407

-Gebruikt jouw persoonsgegevens om:

  • Je te informeren over komende activiteiten
  • Je inzage te geven in de foto’s die gemaakt zijn tijdens de activiteiten
  • Jou of je ouders/verzorgers te kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn

-Zal jouw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden.

-Heeft inzage in jouw persoonsgegevens voor de duur van je lidmaatschap. Als je stopt bij Bavel 10+,

worden al je gegevens verwijderd.

-Zonder de gevraagde persoonsgegevens, kun je helaas geen lid worden van Bavel 10+.

-Je hebt altijd het recht om de stichting te vragen je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je kunt

dit doen door via het contactformulier dit verzoek in te dienen.

-Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

-Betalingen worden gedaan door middel van IDeal. De stichting heeft enkel inzage of de betaling is

afgerond.

 

Foto’s:

-de stichting maakt foto’s tijdens de verschillende activiteiten. Voorafgaand wordt jullie gevraagd of

je hiermee instemt. Op openbare homepagina van de website zullen foto’s te zien zijn, waar de

leden niet herkenbaar op staan.

 

Disclaimer:

Stichting Bavel 10+ zal er alles aan doen om zich te houden aan de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht je vinden dat je gegevens of foto’s waar jij op staat, niet voldoende door ons worden beschermd, neem dan gerust contact met ons op.